1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Maria van Eijk, gecertificeerd docent Ronnie Gardener Methode (RGM)Maria van Eijk geeft als docent diverse bewegingscursussen, waarbij het accent steeds ligt op wat de deelnemers nog wel kunnen doen. De mogelijkheden van de individuele deelnemer is steeds het uitgangspunt. Door de jaren heen heeft zij regelmatig cursussen gevolgd om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en aan te kunnen bieden aan de deelnemers.
In de eerste heft van 2017 heeft zij een intensieve training gevolgd in de Ronnie Gardener Methode (RGM). Deze methode (bedacht door de drummer Ronnie Gardener) is een gestructureerde oefenmethode voor de hersenen, waarbij het ritme van de muziek wordt ingezet om beweging, spraak, maar ook concentratie, geheugen en coördinatie te stimuleren. Het is een methode die goede resultaten geeft bij deelnemers met bijvoorbeeld Parkinson, CVA, dementie en niet aangeboren hersenletsel. Maar ook bij gezonde ouderen die hun hersenen goed willen trainen.

Maria van Eijk heeft het examen, als afsluiting van de training, met goed gevolg afgelegd waardoor ze nu gecertificeerd docent RGM is en de methode in haar lessen kan gaan verwerken.

Bij de Ronnie Gardener Methode doen de deelnemers, zittend of staand, op het ritme van de muziek oefeningen aan de hand van geprojecteerde symbolen. Omdat er tijdens de oefeningen verschillende zintuigen (spraak, gehoor, zicht, gevoel) tegelijk worden geactiveerd, worden veel verschillende hersengebieden tegelijk aan het werk gezet. Dit zorgt voor een betere verbinding tussen de beide hersenhelften, waardoor de conditie van de hersenen verbetert en er verbetering van veel hersenfuncties op kan treden.

Een ander belangrijk aspect van de RGM is het plezier dat deelnemers beleven aan de oefeningen. Deelnemers zien de RGM-sessies vaak niet als therapie, maar als iets leuks waar naar wordt uitgekeken. De enthousiaste manier waarop Maria van Eijk ‘les’ geeft draagt daar zeker toe bij.

Bewegen op muziek is een hele goed manier om de hersenen te trainen. Bij RGM komen daar de spraak, de concentratie, het trainen van het geheugen, de coördinatie en het plezier nog bij.