1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Maria van Eijk, ervaren en gediplomeerd bewegingsdocent.

Maria van Eijk is docent gymnastiek, sportief wandelen met de applicaties hart, reuma en COPD, sportleider hartpatiënten, beweegkuurinstructeur en in bezit van E.H.B.O. met reanimatie en A.E.D. Daarnaast is ze gecertificeerd KNAU instructeur Nordic Walking en docent hatha yoga.
De afgelopen jaren heeft Maria van Eijk regelmatig de cursus balanstraining, botten en spieren protesteren en fitheidstraining gegeven. Uiteraard wordt de kennis van deze cursussen verweven in de verschillende activiteiten voor senioren.

Maria: “Bij Sportief Bewegen Deurne werken we met een heel diverse groep mensen. Bij Sportief Wandelen, Seniorengymnastiek en Stoelgymnastiek zijn de meeste deelnemers de 50 gepasseerd, sommige zelfs de 80 al. Bij de Nordic Walking groepen ligt de leeftijd lager. Mijn uitgangspunt is altijd geweest dat ik vooral kijk wat mensen nog wel kunnen. Ik wil ze als het ware bevestigen in hun mogelijkheden. Vanuit die mogelijkheden, die dus voor ieder verschillend kunnen zijn, bouw ik mijn programma op. Als iemand een bepaalde oefening tien keer kan doen en een ander kan het maar twee keer, dan heeft die laatste misschien wel een veel grotere prestatie geleverd. Omdat die echt tot het grenzen van zijn of haar kunnen is gegaan.
Mijn grootste uitdaging tijdens de lessen is het omgaan met de verschillen die ik tegenkom in de groep. Het kernbegrip is daarbij differentiatie. Dat wil zeggen dat de verschillende deelnemers op hetzelfde moment ieder een andere belasting ondergaan, helemaal toegesneden op hun mogelijkheden. Je bereikt dat door te differentiëren in tempo, in leerstof, in niveau. Kortom door een oefening te bedenken waarin ieder voor zijn of haar mogelijkheden optimaal kan presteren, zelfs op of achter een stoel. Dat is de grootste (maar ook de mooiste) uitdaging voor mij.


Maria van Eijk ‘zit’ ondertussen al meer dan 50 jaar in het vak. En een flink gedeelte daarvan verzorgde ze allerlei activiteiten bij Stichting Welzijn Deurne. Naast Seniorengymnastiek, Sportief Wandelen en volks/linedance verzorgde ze o.a. ook de ‘Cursus Balans’ met valpreventie als doel, ‘Fit door het leven’, ‘Botten en spieren protesteren’ en ‘Samen in beweging’ een bekroond bewegingsprogramma voor zorgvragers en hun mantelzorger.

Onder de naam Sportief Bewegen Deurne geeft Maria van Eijk diverse bewegingscursussen.

Naar aanleiding van het feit dat Maria van Eijk al meer dan 50 jaar trainingen geeft, is er een mooi artikel over haar verschenen in het blad Ons van KBO-Brabant.
Hier kunt u het artikel (tekst en beeld Ivo Hutten) nalezen.

2-0-maria-van-eijk-01
2-0-maria-van-eijk-02
2-0-maria-van-eijk-03
2-0-maria-van-eijk-04